nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 

Artikler: innhold


Hunder. 

Ytringsfrihet. 

Ateisme. 

Aldring. 

Brochmann. 

Demokrati. 

Diskusjoner.  Filosofiske diskusjoner del 1. Om språkfilosofi.

Diskusjoner2.  Filosofiske diskusjoner del 2. Om vitenskap.

Diskusjoner3.  Filosofiske diskusjoner del 3. Virkelighet og bevissthet.

Egoisme.  Egoisme og altruisme.

Eksistensialisme.  Kritikk av eksistensialismen.

Filosof.  Hva kreves for å kunne kalle seg filosof?

Filosofi. 

Forandringsbetingelser.  Betingelsene for forandring kan deles i tre hoveddeler: kropp, følelser og tanker.

Fornuft.  Fornuft og følelser.

Fri vilje. 

Gud.  Finnes gud?

Gudsbevis. 

Liberalisme. 

Logokratiet. 

Massene. 

Ondskap. 

Rasjonalismen. 

Republikk.  Konstitusjonell republikk.

Rettigheter. 

Selvet. 

Skatt.  Skatt er tyveri.

Staten.  Staten er tyv.

Syndfloden. 

TOA.  Teorien om alt.

Typisk.  Er det typisk norsk å være god?

Tyveri.  Tyveri forutsetter eiendomsrett.

Verdiskapning. 

Virkeligheten. 

iPhoneSEbrukerveiledning. 

PDFer. 

 

 

Folkeakademiet Grorud-Stovner.

liberalistene.org.
liberalistene.org
DuckDuckGo.
Javascript.
PHP.
host1.no.
Seamonkey surfeprogram.
Wayback: nilsmartin.no.
Valid CSS!